پروفایل اشتراکی agri

پژوهش تفکرهشتم بیولوژی و اکولوژی حشرات | دانشکده مـهندسی کشاورزی | دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... | صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان | سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی | دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... | اعضای هیئت علمـی و اساتید | دانشکده مـهندسی کشاورزی | دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... | دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... | سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی | صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان |

پژوهش تفکرهشتم

بیولوژی و اکولوژی حشرات | دانشکده مـهندسی کشاورزی

شناخت مراحل مختلف زندگی یک حشره ائم از حشرات آفت و دشمنان طبیعی آنـها از ضروریـات مـهم جهت کنترل آفات مـی باشد. پژوهش تفکرهشتم پژوهش های بیولوژی شامل بررسی مراحل مختلف رشدی حشرات از مرحله تخم که تا حشره کامل درون شرایط آزمایشگاهی و صحرایی، پژوهش تفکرهشتم بررسی تعداد نتاج تولید شده توسط حشره، تعداد نسل درون سال و غیره مـی باشد. پژوهش تفکرهشتم منظور از اکولوژی حشرات بررسی رابطه بین حشرات و محیط زندگی آنـها و کلیـه عوامل زنده و غیر زنده کـه روی جمعیت حشرات و نحوه زندگی آنـها تأثیر مـی گذارند. پژوهشـهای مربوط بـه اکولوژی حشرات شامل بررسی نوسانات جمعیت آفات و تأثیر پارامترهای محیطی روی جمعیت آفات و دشمنان طبیعی آنـها، بررسی مقاومت گیـاهان مختلف یـا ارقام مختلف یک گیـاه بـه آفات و غیره مـی باشد.

: پژوهش تفکرهشتم
[بیولوژی و اکولوژی حشرات | دانشکده مـهندسی کشاورزی پژوهش تفکرهشتم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 04:07:00 +0000گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام

دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ...

انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه عنوان اساتيد برتر واحد گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را بـه خود اختصاص دادند. گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دو گروه دانشكده بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را بـه كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي پيام تسليت گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir درگذشت مادر گرامي جناب آقاي دكتر سليماني مدير محترم گروه توليد و ژنتيك گياهي را تسليت عرض نموده از خداوند منان علو درجات براي آن مرحومـه و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي كانال تلگرام دانشكده راه اندازي شد. گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كانال تلگرام دانشكده بـه آدرس https://t.me/khuisf_agri راه اندازي شد. انتصاب عضو هيات علمي گروه علوم دامي بـه سمت رياست دانشكده گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كتر احمد آذين درون حكمي دكتر اكبر پيرستاني عضو هيات علمي گروه علوم دامي واحد را بـه عنوان رييس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي منصوب كرد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه سمت معاونت دانشگاه گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir دكتر احمد آذين درون حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بـه عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين درون حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مـهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) بـه عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396 گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مـهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتخاب عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتصابات جديد دانشگاه گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني بـه سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي ارتقاء علمي عضو هيات علمي دانشكده گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر محمد گلي عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي بـه مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را بـه ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد. انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات بـه گلخانـه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238 مـهندسي آب گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...اين فارغ‌التحصيلان درون هر كدام از خوشـه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول بـه كار شدن درون سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مـهندسين مشاور و پيمانكاري درون زمينـه‌هاي مختلف مربوط بـه آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... بـه عنوان كارشناس مطالعات و مـهندس ناظر) را دارند.. مـهندسي علوم باغباني گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف درون زمينـه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل درون اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ درون گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانـه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانـه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت درون زمينـه­ هاي مختلف توليد درون حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز بـه پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان درون مقاطع مختلف تحصيلي و... مـهندسي زراعت و اصلاح نباتات گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ... از جمله مشكلات كشاورزي درون كشور ما همواره اين بوده هست كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي درون زمينـه كشاورزي داشته اند؛ بـه طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. درون حالي كه درون سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامـه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد... مـهندسي گياهپزشكي گروه منطقه آزاد 2 درون تلگرام دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...كارشناسان اين رشته درون ايران درون مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر درون استانـها، وزارت جهاد كشاورزي تحت نظر سازمان حفظ نباتات، كلينيكهاي تخصصي گياهپزشكي، مراكز تحقيقات تخصصي تك محصولي مانند موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات برنج، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات چغندرقند و ...، شركتهاي توليد موار ارگانيك گياهي، شركتهاي دانش بنيان و بيوتكنولوژيك مرتبط با توليد تركيبات ضد ميكروبي گياهي و شركتهاي توليد مواد كنترل بيولوژيك مشغول بـه كار مي‌باشند... : گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام
[دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه منطقه آزاد 2 در تلگرام]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 25 Jul 2018 13:32:00 +0000لینک گروه های کشاورزی تلگرام

صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان

منبع : لینک گروه های کشاورزی تلگرام شنبه بیست و نـهم مـهر 1396

تعداد بازدید: 615

. لینک گروه های کشاورزی تلگرام . لینک گروه های کشاورزی تلگرام ، لینک گروه های کشاورزی تلگرام
[صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان لینک گروه های کشاورزی تلگرام]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 22:47:00 +0000سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل

سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی

10/12/89 - اختلال بوجود آمده درون سامانـه بـه علت مشکل درون شبکه مخابراتی کشور مـی باشد                                                                               به روز رسانی سامانـه درون تاریخ 7/12/89                                                                               جهت مشاهده بهترین حالت سایت از مرورگر Internet Explorer نسخه 7 يا بالاتر استفاده نمایید.

این سامانـه بـه منظور جمع آوری اطلاعات مربوط بـه ادوات و تجهیزات مصرف کننده سوخت درون بخش مصرف کنندگان جزء کشاورزی ایجاد گردیده است.به منظور آشنایی با شیوه ثبت نام و شیوه کار با سیستم، سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل فایل راهنمای زیر را مطالعه نماییددرصورت وجود هرگونـه ابهام با سازمان جهاد کشاورزی استان تماس حاصل نمایید. سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل . سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل : سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل
[سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی سایت ثبت نام سهمیه گازوئیل]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 23:02:00 +0000گروه تلگرام دانشگاه اصفهان

دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ...

انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه عنوان اساتيد برتر واحد گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام دانشگاه اصفهان mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه تلگرام دانشگاه اصفهان سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را بـه خود اختصاص دادند. گروه تلگرام دانشگاه اصفهان ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دو گروه دانشكده بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را بـه كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي پيام تسليت گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir درگذشت مادر گرامي جناب آقاي دكتر سليماني مدير محترم گروه توليد و ژنتيك گياهي را تسليت عرض نموده از خداوند منان علو درجات براي آن مرحومـه و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي كانال تلگرام دانشكده راه اندازي شد. گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كانال تلگرام دانشكده بـه آدرس https://t.me/khuisf_agri راه اندازي شد. انتصاب عضو هيات علمي گروه علوم دامي بـه سمت رياست دانشكده گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كتر احمد آذين درون حكمي دكتر اكبر پيرستاني عضو هيات علمي گروه علوم دامي واحد را بـه عنوان رييس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي منصوب كرد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه سمت معاونت دانشگاه گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir دكتر احمد آذين درون حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بـه عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين درون حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مـهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) بـه عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396 گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مـهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتخاب عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتصابات جديد دانشگاه گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني بـه سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي ارتقاء علمي عضو هيات علمي دانشكده گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر محمد گلي عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي بـه مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را بـه ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد. انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات بـه گلخانـه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238 مـهندسي آب گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...اين فارغ‌التحصيلان درون هر كدام از خوشـه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول بـه كار شدن درون سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مـهندسين مشاور و پيمانكاري درون زمينـه‌هاي مختلف مربوط بـه آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... بـه عنوان كارشناس مطالعات و مـهندس ناظر) را دارند.. مـهندسي علوم باغباني گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف درون زمينـه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل درون اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ درون گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانـه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانـه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت درون زمينـه­ هاي مختلف توليد درون حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز بـه پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان درون مقاطع مختلف تحصيلي و... مـهندسي زراعت و اصلاح نباتات گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ... از جمله مشكلات كشاورزي درون كشور ما همواره اين بوده هست كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي درون زمينـه كشاورزي داشته اند؛ بـه طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. درون حالي كه درون سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامـه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد... مـهندسي گياهپزشكي گروه تلگرام دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...كارشناسان اين رشته درون ايران درون مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر درون استانـها، وزارت جهاد كشاورزي تحت نظر سازمان حفظ نباتات، كلينيكهاي تخصصي گياهپزشكي، مراكز تحقيقات تخصصي تك محصولي مانند موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات برنج، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات چغندرقند و ...، شركتهاي توليد موار ارگانيك گياهي، شركتهاي دانش بنيان و بيوتكنولوژيك مرتبط با توليد تركيبات ضد ميكروبي گياهي و شركتهاي توليد مواد كنترل بيولوژيك مشغول بـه كار مي‌باشند... : گروه تلگرام دانشگاه اصفهان
[دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام دانشگاه اصفهان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 25 Jul 2018 13:32:00 +0000تلگرام هواشناسي

دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ...

انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه عنوان اساتيد برتر واحد تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... تلگرام هواشناسي mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، تلگرام هواشناسي سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را بـه خود اختصاص دادند. تلگرام هواشناسي ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دو گروه دانشكده بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را بـه كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي پيام تسليت تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir درگذشت مادر گرامي جناب آقاي دكتر سليماني مدير محترم گروه توليد و ژنتيك گياهي را تسليت عرض نموده از خداوند منان علو درجات براي آن مرحومـه و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي كانال تلگرام دانشكده راه اندازي شد. تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كانال تلگرام دانشكده بـه آدرس https://t.me/khuisf_agri راه اندازي شد. انتصاب عضو هيات علمي گروه علوم دامي بـه سمت رياست دانشكده تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كتر احمد آذين درون حكمي دكتر اكبر پيرستاني عضو هيات علمي گروه علوم دامي واحد را بـه عنوان رييس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي منصوب كرد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه سمت معاونت دانشگاه تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir دكتر احمد آذين درون حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بـه عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين درون حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مـهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) بـه عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396 تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مـهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتخاب عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتصابات جديد دانشگاه تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني بـه سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي ارتقاء علمي عضو هيات علمي دانشكده تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر محمد گلي عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي بـه مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را بـه ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد. انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات بـه گلخانـه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238 مـهندسي آب تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...اين فارغ‌التحصيلان درون هر كدام از خوشـه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول بـه كار شدن درون سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مـهندسين مشاور و پيمانكاري درون زمينـه‌هاي مختلف مربوط بـه آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... بـه عنوان كارشناس مطالعات و مـهندس ناظر) را دارند.. مـهندسي علوم باغباني تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف درون زمينـه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل درون اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ درون گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانـه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانـه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت درون زمينـه­ هاي مختلف توليد درون حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز بـه پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان درون مقاطع مختلف تحصيلي و... مـهندسي زراعت و اصلاح نباتات تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ... از جمله مشكلات كشاورزي درون كشور ما همواره اين بوده هست كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي درون زمينـه كشاورزي داشته اند؛ بـه طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. درون حالي كه درون سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامـه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد... مـهندسي گياهپزشكي تلگرام هواشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...كارشناسان اين رشته درون ايران درون مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر درون استانـها، وزارت جهاد كشاورزي تحت نظر سازمان حفظ نباتات، كلينيكهاي تخصصي گياهپزشكي، مراكز تحقيقات تخصصي تك محصولي مانند موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات برنج، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات چغندرقند و ...، شركتهاي توليد موار ارگانيك گياهي، شركتهاي دانش بنيان و بيوتكنولوژيك مرتبط با توليد تركيبات ضد ميكروبي گياهي و شركتهاي توليد مواد كنترل بيولوژيك مشغول بـه كار مي‌باشند... : تلگرام هواشناسي
[دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... تلگرام هواشناسي]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 25 Jul 2018 13:32:00 +0000گروه تلگرام پسته

دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ...

انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه عنوان اساتيد برتر واحد گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام پسته mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه تلگرام پسته سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را بـه خود اختصاص دادند. گروه تلگرام پسته ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دو گروه دانشكده بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را بـه كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي پيام تسليت گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir درگذشت مادر گرامي جناب آقاي دكتر سليماني مدير محترم گروه توليد و ژنتيك گياهي را تسليت عرض نموده از خداوند منان علو درجات براي آن مرحومـه و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي كانال تلگرام دانشكده راه اندازي شد. گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كانال تلگرام دانشكده بـه آدرس https://t.me/khuisf_agri راه اندازي شد. انتصاب عضو هيات علمي گروه علوم دامي بـه سمت رياست دانشكده گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كتر احمد آذين درون حكمي دكتر اكبر پيرستاني عضو هيات علمي گروه علوم دامي واحد را بـه عنوان رييس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي منصوب كرد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه سمت معاونت دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir دكتر احمد آذين درون حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بـه عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين درون حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مـهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) بـه عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396 گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مـهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتخاب عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتصابات جديد دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني بـه سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي ارتقاء علمي عضو هيات علمي دانشكده گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر محمد گلي عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي بـه مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را بـه ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد. انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات بـه گلخانـه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238 مـهندسي آب گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...اين فارغ‌التحصيلان درون هر كدام از خوشـه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول بـه كار شدن درون سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مـهندسين مشاور و پيمانكاري درون زمينـه‌هاي مختلف مربوط بـه آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... بـه عنوان كارشناس مطالعات و مـهندس ناظر) را دارند.. مـهندسي علوم باغباني گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف درون زمينـه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل درون اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ درون گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانـه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانـه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت درون زمينـه­ هاي مختلف توليد درون حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز بـه پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان درون مقاطع مختلف تحصيلي و... مـهندسي زراعت و اصلاح نباتات گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ... از جمله مشكلات كشاورزي درون كشور ما همواره اين بوده هست كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي درون زمينـه كشاورزي داشته اند؛ بـه طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. درون حالي كه درون سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامـه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد... مـهندسي گياهپزشكي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...كارشناسان اين رشته درون ايران درون مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر درون استانـها، وزارت جهاد كشاورزي تحت نظر سازمان حفظ نباتات، كلينيكهاي تخصصي گياهپزشكي، مراكز تحقيقات تخصصي تك محصولي مانند موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات برنج، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات چغندرقند و ...، شركتهاي توليد موار ارگانيك گياهي، شركتهاي دانش بنيان و بيوتكنولوژيك مرتبط با توليد تركيبات ضد ميكروبي گياهي و شركتهاي توليد مواد كنترل بيولوژيك مشغول بـه كار مي‌باشند... : گروه تلگرام پسته
[دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام پسته]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 04:34:00 +0000ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی

سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی

10/12/89 - اختلال بوجود آمده درون سامانـه بـه علت مشکل درون شبکه مخابراتی کشور مـی باشد                                                                               به روز رسانی سامانـه درون تاریخ 7/12/89                                                                               جهت مشاهده بهترین حالت سایت از مرورگر Internet Explorer نسخه 7 يا بالاتر استفاده نمایید.

این سامانـه بـه منظور جمع آوری اطلاعات مربوط بـه ادوات و تجهیزات مصرف کننده سوخت درون بخش مصرف کنندگان جزء کشاورزی ایجاد گردیده است.به منظور آشنایی با شیوه ثبت نام و شیوه کار با سیستم، ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی فایل راهنمای زیر را مطالعه نماییددرصورت وجود هرگونـه ابهام با سازمان جهاد کشاورزی استان تماس حاصل نمایید. ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی . ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی : ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی
[سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 17:20:00 +0000گروه تلگرام کشاورزی

صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان

منبع : گروه تلگرام کشاورزی شنبه بیست و نـهم مـهر 1396

تعداد بازدید: 637

. گروه تلگرام کشاورزی . گروه تلگرام کشاورزی ، گروه تلگرام کشاورزی
[صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شـهید مدنی آذربایجان گروه تلگرام کشاورزی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 06 Aug 2018 06:09:00 +0000