10/12/89 - اختلال بوجود آمده درون سامانـه بـه علت مشکل درون شبکه مخابراتی کشور مـی باشد                                                                               به روز رسانی سامانـه درون تاریخ 7/12/89                                                                               جهت مشاهده بهترین حالت سایت از مرورگر Internet Explorer نسخه 7 يا بالاتر استفاده نمایید.

این سامانـه بـه منظور جمع آوری اطلاعات مربوط بـه ادوات و تجهیزات مصرف کننده سوخت درون بخش مصرف کنندگان جزء کشاورزی ایجاد گردیده است.به منظور آشنایی با شیوه ثبت نام و شیوه کار با سیستم، ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی فایل راهنمای زیر را مطالعه نماییددرصورت وجود هرگونـه ابهام با سازمان جهاد کشاورزی استان تماس حاصل نمایید. ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی . ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی : ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی
[سامانـه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی ورود به سامانه اطلاعات کشاورزی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 17:20:00 +0000